Cookie Consent by Free Privacy Policy website
EN / DE

Církevní památky

Kostel

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Zajímavou a bohatou historii v sobě ukrývají holešovské kostely a kaple. Vévodí jim farní kostel Nanebevzetí P. Marie se vzácnou Černou kaplí, sloužící jako hrobka rodu Rottalů.

Trojlodní barokní chrám, dominanta holešovského náměstí, stojí na místě původního menšího gotického kostelíku asi ze 14. století. Současná stavba kostela byla dokončena v roce 1708.

Černá kaple

K pravé straně kněžiště kostela Nanebevzetí Panny Marie se rozhodl majitel panství František Antonín hrabě z Rottalu přistavět pohřební kapli, jejíž výzdoba měla odpovídat prestiži a bohatství tohoto rodu.

Černá kaple

Kostel svaté Anny

Kostel sv. Anny

Filiální kostel sv. Anny stojípoblíž holešovského zámku, kdysi byl součástí rozsáhlého předzámeckého areálu. Původně zde stávala bratrská modlitebna vystavěná tehdejší vrchností. V říjnu 1615 povolal jezuity do Holešova majitel panství Ladislav Popel ml. z Lobkovic, a proto musel následně správce sboru opustit faru.

Klášter

Trinitářský klášter

Jedná se o soubor barokních budov s pozdějšími úpravami, významný z hlediska zástavby města. Součástí souboru je dominantní kostel sv. Anny.

sv. Kříž

Kaple sv. Kříže

Kaple sv. Kříže stojící uprostřed Smetanových sadů je poslední památkou na městský hřbitov, který se rozprostíral v těchto místech.

Menší hřbitov se nejprve rozkládal okolo gotického kostelíka stojícího na místě dnešního kostela Nanebevzetí Panny Marie na holešovském náměstí.

sv. Martin

Kaple sv. Martina

Kaple sv. Martina je postavena v pozdně barokním slohu u vstupu do Smetanových sadů. Původní kaple spolu s přilehlým špitálem lehla popelem roku 1681.
Kaple byla obnovena až v roce 1744 nákladem holešovského faráře Františka Wagnera.

Kostely na Holešovsku

Procházíme-li pozorně krajinou, zjistíme, jaký měli naši předkové obdivuhodný cit pro umístění staveb v krajině. Platí to i pro kostely. Již z dálky našemu oku lahodí vypínající se věže svými vznešenými tvary a také malebným uspořádáním s okolními stavbami vesnice.

prusinovice-kostel-1100x400.jpg

Také Vás může zajímat