Cookie Consent by Free Privacy Policy website
EN / DE

Dobrotice – tvrz Hradisko – archeologické stopy

Terénní pozůstatky tvrze Dobrotice. Zachován pahorek obklopený původním dvojitým příkopem a dvojitým valem.

Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Její jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je 21004/7-5923.

Severozápadně nad Dobroticemi jsou v terénu jasně patrné dvojité valy a vlastní tvrziště. První val je na svahu k obci dobře patrný, je již velmi mělký a široký je cca 3 metry. Druhý val, oproti prvnímu vyvýšený asi o 2,5 až 3 metry, je o něco hlubší, ale také velmi zanesen sutí a zarostlý trávou, jeho šířka je asi 8 metrů. Vlastní tvrziště, opět asi o 3 metry vyvýšené nad druhým příkopem, je již skoro zcela rovné, jen velmi nepatrné vlny v terénu dávají tušit zbytky někdejších budov. Po stavebním materiálu (lomovém kameni) nejsou žádné stopy. Na vlastním tvrzišti je velké množství zbytků škváry.

První zmínky roku 1269, v roce 1437 tvrzištěm.

Bývalá vladycká raně gotická tvrz se zbytky valů, zničena již v polovině 15. století.