Cookie Consent by Free Privacy Policy website
EN / DE

Tučapy – výklenková kaplička

Urbanisticky hodnotná drobná stavba z konce 18. století.

Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Její jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je 41730/7-6178.

Stavba půlkruhového půdorysu s vyžlábnutými rohy. Profilovaná římsa barokní zvlněná, na průčelní straně je nesena klenákem. Pod ním pravoúhlý výklenek s odsazeným půlkruhovým záklenkem. Nachází se nad malým hřištěm.

Materiál – hladce omítnutá cihla.