Cookie Consent by Free Privacy Policy website
EN / DE

Náhrobek Jana Tomaštíka

Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Jeho jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je 41675/7-5953.

Kvalitní sochařská a kamenická práce z období pozdního baroka. Kamenný rokokový pomník Jana Tomaštíka (zemřel roku 1742), v jeho horní části kříž s korpusem ukřižovaného Ježíše Krista, dole socha Ježíše Krista zmrtvýchvstalého.

Nachází se na občanském hřbitově (na ulici Grohova) vpravo od hlavního kříže.