Cookie Consent by Free Privacy Policy website
EN / DE

Kříž v ulici Za Drahou

Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Jeho jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je 39409/7-5956.

Hodnotná kamenická práce z roku 1806. Kamenný kříž s korpusem ukřižovaného Ježíše Krista na vysokém hranolovitém podstavci. Na zadní straně letopočet „1806“ a špatně čitelný český nápis.

Nachází se u asfaltové stezky pro chodce a jízdní kola v ulici Za Drahou v blízkosti moderního sportovního orelského areálu při ulici Zlínská.