Cookie Consent by Free Privacy Policy website
EN / DE

Trinitářský klášter s areálem

Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách.

Jedná se o soubor barokních budov s pozdějšími úpravami, významný z hlediska zástavby města. Součástí souboru je dominantní kostel svaté Anny.

Areál se nachází především na náměstí F. X. Richtra a je tvořen kostelem svaté Anny a domy s č. p. 985, 1212, 8 a 182. Ve výklenku domu č. p. 8 je také kamenná socha v životní velikosti svatého Jana Nepomuckého v obvyklém ikonografickém pojetí na čtyřbokém hranolovém podstavci, zdobeném hlavičkami andílků. Socha pochází z 1. poloviny 18. století a jedná se o kvalitní barokní sochařské dílo. Dům s č. p. 182 je nárožní jednopatrová dvoukřídlová stavba, která je spojena s filiálním kostelem svaté Anny oratoří (dveře zazděny). Pod kostelem se nachází krypta s ostatky členů trinitářského řádu.