Cookie Consent by Free Privacy Policy website
EN / DE

Čestný hrob – kněží – P. František Alex a P. Jaromír Kryl

Dvojhrob skládající se z pomníku s fotografiemi obou pohřbených a z rámu. Je umístěný v blízkosti centrálního kříže.

Nápis na horní části pomníku: „Zde slavného vzkříšení očekávají kněží farnosti holešovské.“

V dolní části jsou dvě pamětní desky.

Jedna obsahuje fotografii a nápis: „Kanovník P. František Alex, děkan a farář v Holešově, 1913–1988. Odpočívej v pokoji.“

Druhá obsahuje fotografii a nápis: „Veledůstojný pan Th. Dr. Jaromír Kryl, prof. real. gymnasia v Holešově, zemřel 6. 4. 1950, ve věku 53 let. Milostí Boží jsem, co jsem...“

Informace o pohřbených:

P. František Alex se narodil 11. srpna 1913 v Drahotuších (okres Přerov). Zemřel 24. června 1988 v Kroměříži. Maturoval na reálném gymnáziu v Hranicích v roce 1935, studoval na teologické fakultě v Olomouci a v roce 1941 byl vysvěcen na kněze. V roce 1969 byl ustanoven děkanem holešovské farnosti. V roce 1977 byl jmenován sídelním kanovníkem Kolegiální kapituly v Krom říži, ale dle svého přání nadále působil v Holešově. Od studentských let projevoval velký zájem o hudbu, literaturu a výtvarné umění. Napsal drobný spisek „Chrámová hudba ve Vyškově kolem ro u 1660“ a Památník Petra Bezruče vydal jeho rozsáhlý soupis „Bezručova poezie v české hudbě“. Soupis zhudebněných básní Bezručových přesáhl význam běžné bibliografie, prezentuje 107 skladatelů s jejich 386 hudebními skladbami, především sborové tvorby. Svými aktivitami po celý život šířil známost o osobnosti a díle milovaného básníka Petra Bezruče.

P. Jaromír Kryl, 1920–1950, kooperátor.