Cookie Consent by Free Privacy Policy website
EN / DE

Čestný hrob – umělci a vědci – Mirko Očadlík

Dvojhrob tvořený vysokým pomníkem. Je umístěný v blízkosti centrálního kříže, u hlavní dlážděné cesty.

Nápis v horní části pomníku: „Hrobka rodiny Očadlíkovy. Krista Očadlíková, nar. 24. 6. 1865, zemř. 2. 4. 1929. Dr. František Očadlík, rada zem. soudu, nar. 10. 11. 1871, zemř. 15. 9. 1921. Vladíček, nar. 9. 6. 1899, zemř. 21. 1. 1910.“

Nápis ve střední části pomníku: „František Očadlík, nar. 28. 9. 1826, zemř. 2. 12. 1908. Barbora Očadlíková, nar. 28. 11. 1823, zemř. 8. 7. 1890. Jan Očadlík, nar. 24. 1.1862, zemř. 20. 3. 1886.“

Nápis ve spodní části pomníku: „Josef Očadlík, nar. 12. 2. 1870, zemř. 18. 1. 1946.“

Dále je u pomníku urna číslo 47331 patřící Vincencii Zdrubecké.

Nápis na urně: „Vincencie Zdrubecká, učitelka V. V. Praha, nar. 26. 4. 1876, zemř. 5. 1. 1942, kremace 10. 1. 1942.“

Informace o pohřbeném:

Mirko Očadlík se narodil 1. 3. 1904 v Holešově a zemřel 26. 6. 1964 v Praze. Byl to český hudební vědec, kritik a pedagog. Jeho první manželka, Věra, rozená Balejová, původní profesí právnička, se zabývala překlady klasických ruských autorů. Jeho druhá manželka, Anna, rozená Hostomská, byla známou hudební redaktorkou a spisovatelkou. Mirko Očadlík pracoval v rozhlase (1928–1950) jako tajemník hudebního oddělení, vedoucí hudebního vysílání, referent gramoarchivu a studijního oddělení, a od roku 1945 jako programový ředitel. Byl autorem mnoha článků, statí a knih o klasické hudbě (zejména o Bedřichu Smetanovi), ale také o hudební moderně. Podílel se na popularizačních pořadech s hudební tematikou (např. Polka jede a Vzpoura gramofonových desek). Byl vedoucím teoretické katedry na AMU (1951) a vedoucím katedry hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1952–1959), kde také zastával místo děkana (1954–1958). Byl také členem řady vědeckých ústavů a v roce 1957 předsedou Divadelního ústavu.