Cookie Consent by Free Privacy Policy website
EN / DE

Čestný hrob – Josef Drásal

Jednohrob skládající se z kamenného sloupku s fotkou v dolní části a rámu. Je umístěn hned jako první hrob za květinářstvím u hřbitovní zdi.

Nápis na pomníku: „Josef Drásal, zemř. 16. prosince 1886, v 45. roce věku svého. Prachu pokoj – duši milost.“

Informace o pohřbeném:

Josef Drásal se narodil 4. 7. 1841 v Chromči na Šumpersku a zemřel 16. 12. 1886 v Holešově. Byl nejvyšší člověk, který podle dochovaných údajů kdy žil v českých zemích.

Narodil se v chudé rodině brusiče jehel Johanna Drásala a jeho manželky Magdalény jako třetí z šesti dětí. Dorostl do výšky cca 242 centimetrů. Žádný hodnověrný doklad o jeho výšce se sice nedochoval, lze ji však poměrně přesně stanovit z kosterních pozůstatků (kopie jeho kostry je uložena v Anatomickém ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně). Za jeho abnormálním vzrůstem stála zřejmě nadměrná produkce růstového hormonu, způsobená poruchou podvěsku mozkového. Tato porucha ho asi dvacet let živila, když vystupoval jako varietní a cirkusová atrakce po celé Evropě (dokonce i před francouzským císařem Napoleonem III.) a dostal se až do Turecka. Kromě výšky proslul ovšem i silou a samozřejmě i mimořádnou chutí k jídlu, kterou se mu údajně jen málokdy podařilo zcela uspokojit. Jako většinu lidí vybočujících z normálu, i jeho trápily komplexy, za svou výšku se styděl a chodil nahrbený, později však, když začal být známý a živil se jako atrakce, byl na svoji výšku naopak hrdý.

O jeho síle se traduje řada historek. Dovedl prý zvednout převrácený vůz naložený plně obilím či porazit rukou vola a zase ho zvednout; kámen, který by se musel přepravit povozem s voly, dokázal sám přenést; rváče v hospodě prý posbíral do náruče a vynesl je ven; při vystoupení před Napoleonem III. měl na velký stříbrný podnos naskládat několik trpaslíků a přinést je císaři.

„Obr Drásal“ zemřel ve věku 45 let na souchotiny (některé prameny však uvádějí, že příčinou byla choroba ledvin). Ještě za jeho života projevilo Britské muzeum zájem o jeho kostru, Josef Drásal však odmítl, chtěl být pochován v Holešově a v poslední vůli si vymínil po smrti pokoj a na svém hrobě umístění kamene své velikosti. Toto přání však nebylo naplněno, jeho pozůstatky byly třikrát exhumovány a v roce 1967 bylo provedeno i antropologické vyšetření, které ukázalo, že trpěl vzácným onemocněním, které bylo příčinou nejen jeho abnormálního vzrůstu, ale i jeho předčasné smrti. V celosvětovém měřítku byl Josef Drásal patnáctým nejvyšším člověkem, v Evropě pak obsadil desáté místo.