Cookie Consent by Free Privacy Policy website
EN / DE

Kostel svaté Kateřiny v Prusinovicích

Dominantní a působivá stavba.

Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Jeho jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je 14559/7-6106.

Volná, orientovaná jednolodní stavba, skládající se z presbyteria, lodi, věže a sakristie. Presbyterium tvoří jedno pole zaklenuté valenou klenbou s výsečemi a závěr, zaklenutý konchou. Příčná loď je složena ze tří polí, klenutých valenou klenbou s výsečemi, právě tak jako dvě pole lodi. Okna s půlkruhovými záklenky. Vnitřek kostela členěn pilastry na průběžné podnoží s hlavicí, nesoucí římsu. Vnější fasáda hladká s podnoží a masivními opěráky. Věž v západním průčelí, z části vestavěná, čtyřboká, hranolová, čtyřposchoďová. Přízemí zaklenuto hřebíkovou klenbou, ve třetím a čtvrtém patře sdružená okna. Střecha kostela sedlová, nad kněžištěm zvalbená, věž zastřešena osmibokým stanem. Sakristie obdélníkového půdorysu valeně zaklenutá se dvěma pravoúhlými okénky a pravoúhlým vchodem. Její střecha pultová.

Materiál stavby – smíšené, omítnuté zdivo, krytina z plechu.

Středověký základ, věž z roku 1601, loď z 18. století, kněžiště a příčná loď z roku 1866.