Cookie Consent by Free Privacy Policy website
EN / DE

Přírodní památka – Kurovický lom

Přírodní památka Kurovický lom je stěnový lom po těžbě vápence s jezírkem. Nachází se 1,5 kilometru jižně od obce Kurovice, západně od kóty Křemenná.

Jako přírodní památka byl vyhlášen v roce 1999. Má rozlohu 15,12 ha.

Je geologicky významnou lokalitou izolovaných vápenců s výskytem zvláště chráněných druhů obojživelníků a plazů.

Přírodní památka s možností koupání.

Více informací na: www.kurovickylom.cz