Cookie Consent by Free Privacy Policy website
EN / DE

Žopy – tvrz – archeologické stopy

Jedno ze slovanských hradišť, které patří patrně k celému systému v Pomoraví.

Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Její jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je 19047/7-5960.

V lokalitě zvané „Lysina“ (nad částí Žopy) patrné pozůstatky hradiska. V terénu jsou zřejmé vlny někdejších příkopů a valů. Spory se vedou o to, zda bylo opevnění úplné či ne. Datování je pozdní doba bronzová či začátek starší doby železné.

Nachází se na vrchu Lysina na táhlém temeni kopce mezi jeho dvěma vrcholy. Východní vyšší vrchol Lysina 598 m. n. m. a západní nižší vrchol 579 m. n. m.