Cookie Consent by Free Privacy Policy website
EN / DE

Dům č. p. 523

Kulturní památkou byl prohlášen Ministerstvem kultury České republiky ke dni 2. 11. 1992, tedy již podle tzv. památkového zákona – zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Jeho jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je 10503/7-8508.

Měšťanský patrový dům z přelomu 19. a 20. století s náročnou historizující fasádou v urbanisticky exponované poloze na hranici městské památkové zóny. Jedná se o jednopatrový dům obdélného půdorysu se symetricky členěnými rizality (části stavby vystupující po celé výšce z líce průčelí) na nárožích. Průčelí je pětiosé, v přízemí se střídá novodobý pravoúhlý vchod přístupný třemi schody s výkladcem stejných rozměrů. Nad každým přízemním otvorem je klenák (kónický kámen ve vrcholu oblouku, zde jen iluzivně naznačený v omítce), omítka v přízemí je rýhovaná. Zalamovaná pásová (kordonová) římsa člení průčelí horizontálně na přízemí a první patro. V patře jsou okna pravoúhlá, truhlářsky členěná, v parapetu plasticky zdobená motivem akantu (stylizované, ornamentální zobrazení jednotlivých listů rostliny z rodu Akanthus), jsou lemována pilastry (ze stěny vystupující plochy, napodobující sloupy s hlavicí a patkou), jejichž hlavice nesou členěnou suprafenestru (ve štuku provedený ozdobný prvek, umístěný nad oknem), zdobenou motivem palmety a mušle. Zalamovaná korunní římsa nese mansardovou střechu, která je prolomena dvěma kruhovými vikýři s plechovým orámováním, s dekorativními klempířskými prvky. Rizalit vlevo je prolomen v přízemí půlkruhově klenutým vchodem s dřevěnými vraty a klenákem ve vrcholu. Omítka je rýhovaná. Nároží patra jsou rovněž členěna pilastry s akantovou hlavicí. Okno v patře je trojdílné s frontonem (štítový nástavec nad oknem), uprostřed vybíhajícím do trojúhelníku s plasticky zdobeným motivem mušle. Rizalit je završen volutovým (spirálovitý motiv výzdoby, který konstrukčně vychází z Archimedovy spirály) štítem, jehož plocha je členěna pilastry a prolomena půlkruhově zaklenutým oknem na půdu s plastickou mušlí ve vrcholu. Protilehlý rizalit je členěn shodně až na přízemí, kde je novodobé pravoúhlé okno. Vnitřní prostory jsou plochostropé, v průjezdu je dochována dřevěná špalíková dlažba.