Cookie Consent by Free Privacy Policy website
EN / DE

Současnost Městského muzea v Holešově

Městské muzeum v Holešově (dále jen muzeum) je součástí Městského kulturního střediska v Holešově, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je město Holešov. Městské muzeum v Holešově je odborná instituce, která na základě vědeckého výzkumu získává a shromažďuje hmotné doklady o člověku a jeho prostředí na územní města Holešova a jeho okolí (mikroregion Holešovska s přesahem a ohledem na bývalou úlohu města jako centra okresu) za účelem studia, výchovy a potěšení. Dokumentuje prostředí, z něhož jsou hmotné doklady získávány. Z vybraných předmětů vytváří sbírku, dělící se na jednotlivé oborové podsbírky, kterou trvale uchovává, eviduje a odborně zpracovává ve smyslu zákona 122/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zajišťuje ochranu a správu muzejních sbírek jako majetku města.

Hlavními obory působnosti muzea jsou: historie, etnografie, archeologie a výtvarné umění.


Muzeum vytváří expozice a výstavy z výsledků vlastní soustavné činnosti. Ve spolupráci s dalšími institucemi nebo jednotlivci pořádá výstavy, které tematicky napomáhají plnit kulturní a vzdělávací poslání muzea.


V rámci kulturně edukační práce muzeum pořádá nebo spolupořádá přednášky, besedy, workshopy a kulturní programy pro veřejnost. Podle možností zajišťuje individuální služby pro badatele.


Muzeum v současnosti nemá stálou expozici, ale předměty z muzejních sbírek najdete na prohlídkovém okruhu na zámku, v Malém muzeu kovářství, v Šachově synagoze a ve firmě Kuraray Europe Moravia s.r.o.

Facebookové stránky:

Městské muzeum a galerie Holešov

amg.png amg-radny-clen.png